Reprodukce 2018-04-10T11:27:31+00:00

REPRODUKCE

Odběry ejakulátu

Vedle chovu ovcí se profesně zabýváme i poskytováním služeb na poli řízené reprodukce hospodářských zvířat. Zaměřujeme se zejména na ovce a kozy, ale jsme schopni poradit nebo přispěchat na pomoc i u jiných druhů hospodářských zvířat (skot, koně, prasata, psi, králíci aj.).
U ovcí a koz zajišťujeme zejména: odběry ejakulátu a hodnocení jeho kvality, výrobu mražených inseminačních dávek (ID), inseminaci čerstvým i mraženým spermatem a hlavně detekci gravidity.

Výroba inseminačních dávek

Inseminační dávky vyrábíme po naředění ejakulátu komerčním ředidlem s kryoprotektivem a plníme je do tzv. pejet. Ty následně ukládáme do vlastních nádob s tekutým dusíkem, kde mohou čekat teoreticky po neomezenou dobu na své budoucí využití. ID lze využít např. k regeneraci již nežijících zajímavých domácích i zahraničních linií, špičkových plemeníků, propojenosti stád pro zpřesnění odhadu plemenných hodnot, akceleraci užitkových vlastností, převodnému křížení, přilití krve apod.

Inseminace

Inseminaci ovcí zajišťujeme hlavně čerstvým a čerstvě ředěným spermatem, u koz i mraženými inseminačními dávkami. Plemenice mohou být jak v přirozené říji, tak synchronizované pomocí poševních tamponů. S detekcí říje i synchronizací jsme Vám samozřejmě schopni pomoct. Inseminaci provádíme ve vlastním fixačním zařízení, tak aby se plemenice tolik nestresovaly a dosáhli jsme vyššího procenta zabřeznutí.