Zwartbles 2018-04-19T09:13:44+00:00

ZWARTBLES

O plemeni

Zwartbles je plemeno holandského původu. Je to mladé plemeno, vzniklo na začátku dvacátého století z místního plemene schoonebeker zušlechtěním plemeny texel a východofrískou ovcí. Chovatelé ho stvořili jako plemeno dojné. Plemeno je černé barvy s typickými bílými odznaky. Tento typ zbarvení není u ovcí zase tak vzácný, běžně se vyštěpuje u plemen s bílou vlnou, ale pouze u plemene zwartbles se ho snažíme upevnit, ustálit a co nejvíce zdokonalit. Pro plemeno je, mimo černé barvy vlny, typická nepřerušená bílá lysina na hlavě, bílá barva dokola viditelná na spěnkách pánevních končetin a bílý konec ocasu. Vše ostatní jsou různě závažné odchylky.

Ovce Hošek - Rodinná farma ovcí plemene Zwartbles

Užitkovost

Zwartbles je plemeno s líbivým exteriérem, přesto plemeno vysoce produktivní, s velmi klidným temperamentem. Řadíme ho mezi plemena s kombinovanou užitkovostí, velkým tělesným rámcem, plemena raná, s vysokou plodností, mléčná, přitom s vysokou výtěžností libového masa. Pro všechna tato tvrzení máme vlastní důkazy, zejména z kontroly užitkovosti (KU) nebo studentských a vědeckých prací, které zpracovávaly výsledky zvířat z naší farmy.

Velký rámec je umocněný dlouhými chodivými končetinami, přitom mají zwartblesky i zwartblesáci velmi hluboké hrudníky – ovce mají přes 70 cm v kohoutku, berani přes 80 cm, hloubka hrudníku je u ovcí okolo 33 cm, u beranů 38. Naše ovce váží v dospělosti v průměru 85 kg, berani 120 – 135 kg.

Ranost nám jehnice dokazují tím, že jsou schopné zabřeznout v sedmi měsících věku. Například v roce 2016 byl průměrný věk prvního obahnění jehnic 364,8 dnů, vloni to bylo 372 dnů, a to při plodnosti 140 a 155%. Plodnost dospělých zwartblesek je vysoká, pohybuje se okolo 215% a v kombinovaných plemenech nemá konkurenci.

I jejich mateřské vlastnosti jsou výborné, mají jednu z nejvyšších zvážeností jehňat v KU. O mléčnosti proto nelze pochybovat, mimo bezproblémového odchovu jehňat se najdou chovatelé, kteří je zkouší úspěšně i dojit.

Výtěžnost jatečných trupů se pohybuje okolo 47 – 48%, což je standardní výsledek pro těžká jehňata masných plemen. Zwartbles má ale stejný nebo vyšší podíl hlavních jatečných částí a téměř vždy vyšší podíl masa z kýty, a to při minimálním zastoupení tuku. Možné je to zejména díky jemnější kostře plemene. Maso je světlejší barvy než od jiných plemen a má jemná vlákna.

Ovce Hošek - Rodinná farma ovcí plemene Zwartbles

Výstavy a ocenění

S našimi zvířaty se pravidelně zúčastňujeme výstav a různých prezentací, propagačních akcí na podporu chovu ovcí a koz, elitních nákupních trhů apod. Za největší úspěchy považujeme získaná ocenění na Národních výstavách hospodářských zvířat v Brně, Elitním nákupním trhu zwartbles v Lysé nad Labem nebo Šampionátu beranů zwartbles v Českých Budějovicích. Snažíme se ale plemeno a celý chov ovcí propagovat i na lokálních akcích, nebo formou exkurzí a návštěv, které chodí přímo k nám na farmu.

Naše ovce

Pro chov ovcí plemene zwartbles jsme se rozhodli v roce 2006, protože již tehdy patřilo dle výsledků v kontrole užitkovosti k nejlepším kombinovaným plemenům u nás. Dnes má naše stádečko okolo osmdesáti kusů a patří do trojice největších v ČR. Chovatelsky je postavené na třech rodinách, kdy zakladatelky rodin pocházely z prvních nákupů v jižních Čechách. Např. nejpočetnější rodina, tj. dcery, vnučky atd. po ovci 27850, dnes tvoří víc než polovinu z celého našeho stáda. Postupnými kroky se snažíme zlepšovat nejenom exteriérovou, ale také produkční vyrovnanost stáda, kdy podmínkou pro její dosažení je výborný zdravotní stav a životní pohoda všech zvířat.

Naši berani

Za dvanáct let v našem stádě působilo sedm linií beranů. Někteří jen krátce, jednu dvě sezony, jiní, jako třeba Zbyslav, se drží již sedmým rokem a stále jde o úspěšného plemeníka – zlepšovatele. V současnosti držíme berany linií Zbyslav, Zoubek, Ztepl, Zbyšek a Záblesk, linii Zikmund máme pouze v podobě inseminačních dávek. Pro všechny případy máme i žijící berany pojištěné ve formě dávek v tekutém dusíku.